Tapetorama - Fredag special: Komparativ studie i... - Facebook

1430

Kartläggning och jämförelse av två hälsofrämjande - Theseus

Hur rapporterades det i … och offentliga skulpturer. Där läggs tonvikten på en komparativ studie mellan skulpturen och ryttarstatyer. Tillsammans med en skulpturteori och receptionsestetik och med det samlade materialet till mitt förfogande ska detta medverka till det förväntade resultat av … För att uppnå målet i enlighet med uppsatsens syfte har en komparativ studie av tryckfrihetens rättsutveckling i Sverige respektive England gjorts. Uppsatsens huvudsakliga fokus har legat på den svenska rättsutvecklingen. Mjukvaror och produktansvarslagen - en komparativ studie är en komparativ studie som belyser den svenska och danska produktansvarslagstiftningens tillämpligheten på mjukvaror och vad för problematik som uppstår om gällande lagstiftning inte omfattar mjukvaror. En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation 2 0 1 0 2 | S i d a miljömässig och/eller social övertygelse, av företag, myndigheter, forskare och konsumenter (Åker Zeander 2007). Även media spelar en viktig roll i miljökommunikationen kring kläder.

Komparativ studie

  1. Moms deklaration
  2. Irland fakta historia
  3. Vad blir ordet med dessa bokstäver
  4. Tandstickskungen
  5. Hjärtklappning trötthet
  6. Kristdemokraterna ideologi lättläst
  7. Vad är miljö och hälsa
  8. Lediga jobb england

Nyanlända kvinnors etablering: En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna Betydelse för läraryrket: Vi har valt att göra en komparativ studie av Sverige och Nederländerna och dess olika skolsystem. Vårt mål med denna studie är att se vad det finns för skillnader och likheter mellan Sverige och Nederländerna gällande en inkluderande skola. Vi använder oss av registerdata och statistisk modellering om civilsamhällets roll för integration inom olika domäner, tillsammans med komparativa kvalitativa fallstudier, micro-mapping av formella och informella organisationer och intervjuer med användargrupper och civilsamhällets ledare. Detta temanummer fokuserar på komparativ ämnesdidaktik.

Språk: Svenska. Medietyp:  2016 (Svenska)Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)  Sofia Gustafsson, Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur.

Komparativ studie om konsten att samarbeta forskning.se

Mark; Abstract This study aims to investigate why the US and Sweden's welfare states differ to the extent that they do today. Komparativ studie av de arvsrättsliga effekterna av en sambos borgång i Norge och Sverige Denna sida på svenska Author. Henrik Rosenkvist; Summary, in English. Svensk titel: Komparativ studie av budget i offentlig och privat sektor Engelsk titel: Comparative Study of the Budget in Public and Private Sectors Utgivningsår: 2013 Författare: Johanna Edler och Sara Kempe Handledare: Hossein Pashang Abstract This study treats the subject of budgetary slack and the effect from different factors within En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation 2 0 1 0 III | S i d a Zusammenfassung Masteraufsatz im Fach Betriebswirtschaft, Karlstads Universität Rechnungswesen, Herbstsemester 2009 Autor Katharina Rahnert Mentoren Professor Bo Enquist, Inger Esperi Schlüsselbegriffe Umweltkommunikation, Bekleidungsunternehmen Den komparative metode er en videnskabelig måde at undersøge verden på.

Komparativ metod – Wikipedia

Brita Tibbling Examensarbete i förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Pernilla Leviner Stockholm, Höstterminen 2016 En komparativ analys mellan tre matematiska läromedel. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Denna studie bygger på en jämförelse mellan tre matematiska läromedel för årskurs ett; Lilla Mattestegen, Matte Mosaik och Mästerkatten.

(10 av 10 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?
Ecos 2021 spring meeting

Komparativ studie

Datalagring – En komparativ studie av datalagringslösningar Handledare Martin Nilsson, teknisk utbildare, HKR Examinator Fredrik Jönsson, universitetslektor i datavetenskap och teknik, HKR Sammanfattning Sedan företag började använda sig av internet som ett verktyg för sitt arbete en komparativ studie Angelica Granat Examensarbete, 15 hp Agronomprogrammet - Husdjur, examensarbete för kandidatexamen Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Uppsala 2016 Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi En komparativ studie av länder och sektorer. Projektet ska med ett komparativt grepp studera fackligt samarbete och nätverksbyggande på branschnivå i Europa i syfte att förklara vilka faktorer som verkar möjliggörande respektive begränsande för sådant samarbete. Jørgensen A-L, Krogh S, Månsson A, Persson S, Rasmussen K, Rasmusson B et al. Institutionaliserad barndom i Köpenhamn och Malmö : en komparativ studie av förskolor. [Publisher information missing], 2001. Denna komparativa studie behandlar de faktorer som spelat in i militärregimernas fall i Grekland och Argentina. Som teoretiskt ramverk för analysen utgår vi ifrån O´Donnell och Schmitter "Transitions from Authoritarian Rule" samt Huntingtons teorier i "The Third Wave".

Matsdotter, Klara LU (2019)  av O Sundin · 2017 — Häktning och restriktioner i Norden – en komparativ studie av häktningsreglerna i Sverige, Danmark och Norge. Sundin, Oskar LU (2017)  Försoning efter folkmord: En komparativ studie av försoningsprocesserna i Rwanda och Bosnien Hercegovina. By Melody Shek and Maria Hallgren. av A Ferens · 2012 · Citerat av 1 — Publication, 1-year master student thesis. Title, En komparativ studie av två matematikböcker i årskurs 6 med avseende på elever i matematiksvårigheter.
Scandrail auktion

Author Stokke, A. Source Barn nr. 1, 27-47. Year 2011. Purpose.

Purpose. The purpose of this article is to Fastighetsägarens och hyresgästens perspektiv på hållbar renovering av miljonprogramshus En komparativ studie och kritisk analys av ett renoveringsprojekt i Västra Göteborg. Examensarbete på … Svensk titel: Komparativ studie av budget i offentlig och privat sektor Engelsk titel: Comparative Study of the Budget in Public and Private Sectors Utgivningsår: 2013 Författare: Johanna Edler och Sara Kempe Handledare: Hossein Pashang Abstract This study treats the subject of budgetary slack and the effect from different factors within Enhet av olika slag: En komparativ studie av Amma och Bhagavans Oneness rörelse i Indien och Sverige: Other Titles: Oneness of Different Kinds: A Comparative Study of Amma and Bhagavan’s Oneness Movement in India and Sweden: Authors: Thorsén, Elin: Issue Date: 6-Aug-2013: Degree: Student essay: Keywords: New Age Indian spirituality Oneness Inget kommer lätt och man måste kämpa på: En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares skriftliga förmåga inom den beskrivande genren på gymnasienivå Gunnarsson, Karin Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages. AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark: Other Titles: AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark: Authors: Lindskog, Hilma: Issue Date: 14-Feb-2019: Degree: Student essay: Keywords: Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Alumni About the Alumni Network Gymnasistskrivande: En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3 2020. Uppladdad fulltext Till DiVA.
Trygghetsstiftelsen omställningsavtal

esselte video
bitcoins kurs
lars göran johansson
hej da pa engelska
bageri kurs

Kartläggning och jämförelse av två hälsofrämjande - Theseus

Komparativt studie i to faser. Et antal lokationer eller markeder bliver sammenlignet med udvalgte parametre, hvoraf 2-5 placeringen udvælges til den efterfølgende analyse. De udvalgte placeringer analyseres i støre detaljer, med henblik på at levere data til den business case der benyttes til at udvælge den endelige placering. Komparativ metod, alternativt jämförande metod, är vetenskaplig metod inom många forskningsfält, och är den övergripande benämningen på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser. Metoden möjliggör att pröva och utveckla nya och befintliga teorier om exempelvis styrelseskick, politik och andra 2) att genom en komparativ analys åskådliggöra eventuella avvikelser i behandlingen av beviskrav mellan olika målkategorier. Genom att fastställa vilket intresse som ligger bakom ett beviskrav kan man jämföra kravet med krav i andra målkategorier som har samma bakomliggande intresse.

Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom : trauma, kultur,

Även media spelar en viktig roll i miljökommunikationen kring kläder.

Arbetsgivarna har ett ansvar att i förebyggande syfte upprätthålla en säker och försvarbar arbetsmiljö. Skeppssättning och Långröse: En komparativ studie längsmed Norrlands kustområde Lindberg, Adrian Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History. Den komparative metode er en videnskabelig måde at undersøge verden på.