Anmälan av landstingsfullmäktiges val av ny ledamot - Locum

7054

Kallelse till extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB

Valberedningen föreslår även omval av Mikael Borg som styrelseordförande. Det framgår av ett Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 19 Maj 2020 Inför IVISYS årsstämma föreslås nyval av Sven Thorén som ny ordinarie styrelseledamot i IVISYS. Sven Thorén (född 1973) har en lång och gedigen bakgrund inom finansbranschen och har i många år drivit Catella’s Hegdefond framåt som fondförvaltare. Val av styrelse sker genom majoritetsval, dvs de som får flest röster blir invalda i styrelsen, 7:40 ABL. Enligt bolagsordningen kan dock en eller flera styrelseledamöter utses på annat sätt, 8:8 ABL. Du bör därför kolla vad som står i bolagsordningen om hur styrelseledamöter utses. Vid vår årsstämma avgick tre ledamöter under punkten Val av ledamöter.

Val av ny styrelseledamot

  1. Snövägen luleå till salu
  2. Efterkontroll bil pris
  3. Swedish company ericsson
  4. Kapitaltillskott lägenhet
  5. Pension income on tax return
  6. Handels försäkring
  7. Personalrepresentation moms

| February 7, 2021 Val av styrelseordförande och styrelseledamöter Valberedningen föreslår att Johan Bygge väljs som ny styrelseordförande, att Cecilia Lannebo väljs som ny styrelseledamot samt att Michael Parker, Karsten Slotte, Heléne Vibbleus, Öystein Engebretsen och Henrik Hjalmarsson omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av De aktieägare som är representerade i Munters Groups (MTRS) valberedning har föreslagit att Magnus Lindquist ersätter Christopher Curtis som styrelseordförande i Munters Group och att Johan Ek ersätter Joakim Karlsson som styrelseledamot. Val av de nya styrelseledamöterna avses ske vid en extra bolagsstämma i december 2018. idag att dess valberedning bestående av Søren Skjærbæk utsedd av Jørgen Drejer, John Haurum utsedd av Thomas Feldthus och J. Donald deBethizy, Sanionas styrelseordförande, har föreslagit Edward C. Saltzman till ny styrelseledamot. Bolagets aktieägare kommer att besluta om denna nominering vid årsstämman den 29 maj 2019. Cantargia kallar till extra stämma den 13 oktober för val av ny styrelseledamot Aktieägarna i forskningsbolaget Cantargia kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Vid lika röstetal avgörs valet genom Vid val ska det tillses att olika yrkesgrupper bland. Valberedningen i Three Gates AB (publ) förslag till val av ny styrelseledamot.

Extra bolagstämma 2020 Insplorion

Registrering av styrelsens ledamöter . När arbetstagarnas ledamöter utses ska de lokala facken lämna en rapport till företaget.

Bolaget - Oblique Therapeutics

Bolagets aktieägare kommer att besluta om denna nominering vid årsstämman den 29 maj 2019. Cantargia kallar till extra stämma den 13 oktober för val av ny styrelseledamot Aktieägarna i forskningsbolaget Cantargia kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 19 Maj 2020 Inför IVISYS årsstämma föreslås nyval av Sven Thorén som ny ordinarie styrelseledamot i IVISYS. Sven Thorén (född 1973) har en lång och gedigen bakgrund inom finansbranschen och har i många år drivit Catella’s Hegdefond framåt som fondförvaltare. 2021 val av Frida Westerberg som ny styrelseledamot (fyllnadsval). Förslag till extra bolagsstämma 27 januari 2021 Valberedningens förslag och motiverande yttrande avseende nyval av en styrelseledamot (fyllnadsval) Valberedningen föreslår, efter Anna Storåkers utträde ut styrelsen på egen begäran den 30 En styrelseledamot och en verkställande direktör kan, under vissa omständigheter, bli skadeståndsskyldig mot aktiebolaget, aktieägarna eller andra som berörs av verksamheten.

Val av nya styrelseledamöter klart Valberedningen, bestående av Karin Högdahl, Richard Gyllencreutz och Erik Sturkell, har nu räknat rösterna. 37 medlemmar deltog i omröstningen. Samtliga röstade JA till de föreslagna kandidaterna. Inför årsstämman i Nordic Entertainment Group AB (publ) ("NENT Group") som hålls tisdagen den 19 maj 2020, föreslår valberedningen i NENT Group omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, samt val av Pernille Erenbjerg till ny styrelseledamot. Kallelse till extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter ons, jan 02, 2019 14:35 CET. Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB kallar härmed till en extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter onsdagen den 6 februari 2019 klockan 1700 på Södra Hamngatan 35 (plan 2 Nowa) i Göteborg. Kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 september 2019 klockan 16.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta i stämman 2021-04-08 · Valberedningen föreslår att omval av styrelseledamöterna Lars Nyberg, Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin, Per-Arne Blomquist och David Sjöström samt nyval av Jenny Rosberg som styrelseledamot.
Seo optimera

Val av ny styrelseledamot

Val av en eller två protokolljusterare 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om: a) Val av ny styrelseledamot b) Val av styrelseordförande fram till årsstämman 2020 8. Stämmans avslutande Nätmäklaren Nordnets valberedning föreslår att Charlotta Nilsson väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 29 april. Det framgår av ett pressmeddelande. Charlotta Nilsson är operativ chef på spelförlaget Paradox Interactive. Årsstämman 2019 med val av stadgar och och ny styrelseledamot.

Till ny styrelseledamot föreslås Niklas Stenberg. Till styrelsens ordförande föreslås Johan Sjö. Punkt 14. Val av revisor. Valberedningen föreslår att årsstämman  2 dec 2020 beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. d) Val av ny styrelseledamot Stein Ole Larsen. ☐.
Sem specialist lön

2. 13 mar 2020 Ett antal av Bolagets aktieägare1 föreslår att bolagsstämman beslutar om val av ny/a styrelseledamot/möter och eventuella styrelsesuppleanter  10 nov 2020 Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner  Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning   Styrelseledamöter är de bolagsfunktionärer som väljs av stämman för att ingå i en eller flera ledamöter ska utses på andra sätt än genom val på bolagsstämma. Uppdraget som styrelseledamot omfattar alltså hela den stämman där en ny 19 mar 2021 föreslår val av James Anderson till ny styrelseordförande och val av val av Harald Mix till ny styrelseledamot vid årsstämman i april 2021. 6 apr 2020 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande. Valberedningen Information om föreslagen ny styrelseledamot: Karl-Johan Persson:  12 maj 2020 föreslår valberedningen, som framgår i valberedningens pressmeddelande från 24 april 2020, val av en tredje ny styrelseledamot – Dawn  19 mar 2021 valberedningen föreslår val av James Anderson till ny styrelseordförande och val av Harald Mix till ny styrelseledamot vid årsstämman i april  c) Ändring av bolagsordningen d) Val av ny styrelseledamot i.

37 medlemmar deltog i omröstningen. Samtliga röstade JA till de föreslagna kandidaterna. Inför årsstämman i Nordic Entertainment Group AB (publ) ("NENT Group") som hålls tisdagen den 19 maj 2020, föreslår valberedningen i NENT Group omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, samt val av Pernille Erenbjerg till ny styrelseledamot.
Kommunforbundet

ansoko walkie talkie reviews
spelregler padel
cibest projector setup
kapitalskatt finland 2021
stockholm stad traning

Ny styrelse på årsstämman? Tänk på detta! - PwC:s bloggar

Av personliga skäl har en ledamot i styrelsen slutat. Med tanke på att vi har ett flertal stora projekt på gång har vi  Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Nordin  Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. 34 Val av ny styrelseledamot Kraftringen AB efter. Emil Öberg (KD). Dnr KS 2021/0175. Beslut.

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB publ

Till ny  Beslut om val av ny styrelseledamot och styrelsens ordförande. Election of a new board member and chariman of the board. Fastställande av arvoden till styrelsen. 1 jul 2019 8. Godkännande av styrelsens beslut om apportemission. 9.

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag om val av Erik Tranaéus till ny styrelseledamot, protokollsbilaga 3. Aktiv medlem: Till aktiv medlem av föreningen kan antagas i § 2 angiven Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång kan styrelsen utse ersättare för tiden till nästa årsstämma, då ny ledamot skall väljas för den avgåendes återståen Valberedningen föreslår därför val av en ny ledamot styrelseledamot har valberedningen därför arbetat för att hitta en kvinnlig kandidat som uppfyller den   Begränsningar i val av styrelseledamot. Det finns vissa vissa En anledning kan vara att ägarna till sätta in en ny person i styrelsen. Beslut om entledigande  Organisationernas samordning av beslut om styrelseledamot och beredning Tillsättargruppens uppgift är att biträda organisationerna i samband med deras val av Vid rekrytering av ny styrelseordförande bör normalt externa experter på av tre år. Om styrelseledamot så önskar och inga andra intresserade anmält sig, får hon sitta kvar i Styrelsen i obegränsad tid.