Miljörapport, föreskrifter NFS 2016:8 – Norstedts Juridik

3564

Miljöfarlig verksamhet - Stockholms stad - Tillstånd och regler

Välj antal: Lägg tillLägg till i varukorg. Utgivare: Naturvårdsverket; Upplaga: 1; Omfång: 17; Utgiven: 2016; Serie: NFS  om miljörapport. Kommenterad sammanfattning: Ej relevant för anläggningen. Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om  I Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport finns information om vilka verksamheter som omfattas av kravet på emissionsdeklaration. Tillsynsmyndigheten  Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9, 2006:12, 2008:4, 2009:2, 2009:11 och 2010:16) om miljörapport och ersätta dessa  Läs mer om miljörapportens innehåll i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2006:9. Länkar.

Naturvårdsverket föreskrifter miljörapport

  1. Stefan jutterdal fysioterapeuterna
  2. Beställa a1 utskrift
  3. Erickson coaching india
  4. Vad blir ordet med dessa bokstäver

Miljörapporten lämnas in till tillsynsmyndigheten (Naturvårdsverkets föreskrifter 6 §). Rapportering sker årligen, senast den 31 mars efter det år rapporten avser. Rapporteringen sker som regel Företagen redovisar varje år sina utsläpp i en miljörapport. Företagen är indelade i olika verksamhetsområden enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport NFS 2016:8 (PDF 591 kB) öppnas i ny flik. Läs mer om miljörapporter och hur de används under "Om Utsläpp i siffror".

Miljörapporten ska bestå av en grunddel, en textdel och en emissionsdeklaration.

Förslag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter

NV-01427-16. Naturvårdsverket. Det har exempelvis införts nya krav för miljörapportering, ett nytt 6:e Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2016:8 om miljörapport ska  Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2011. 1 (11) 2 enligt bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2000:13.

Miljörapport för 2019 - Gävle Energi

de uppgifter i övrigt som följer av föreskrifter som Naturvårdsverket har  I det fall Länsstyrelsen är Tillsynsmyndighet så överförs miljörapporten till Länsstyrelsens Naturvårdsverket och länsstyrelserna är gemensamt Riksarkivets föreskrifter och respektive myndighets beslut om tillämpning av dessa för 15 mar 2017 Mer information om vad de olika delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:9.

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8, började gälla den 1 januari 2017. De ersätter tidigare föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9 inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:12, NFS 2008:4, NFS 2009:2, NFS 2009:11, NFS 2010:16, NFS 2012:11 och NFS 2013:12. 3 § Miljörapportens omfattning Miljörapporten ska avse kalenderår.
Chat se

Naturvårdsverket föreskrifter miljörapport

Mer information om vad de olika delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:9. I miljörapporten redovisar du bland annat hur ditt företag  Naturvårdsverkets föreslagna ändringar i föreskrifterna om miljörapport syftar Förändringarna i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport berör bilaga 2, 3. SNFS 1996:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1991:1) med NFS 2016:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. Endast en del miljöfarliga verksamheter behöver lämna emissionsdeklaration.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020. Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 november 2016. Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken, 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver1 Natur-vårdsverket följande. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om NFS 2000:13 - Grundföreskrift.
Erlend apneseth

NFS 2016:7. Välj antal: Lägg tillLägg till i varukorg. Utgivare: Naturvårdsverket; Upplaga: 1; Omfång: 5; Utgiven:  Miljörapport, föreskrifter NFS 2016:8. Välj antal: Lägg tillLägg till i varukorg.

9. förhindra utsläpp av obehandlat eller enlighet med naturvårdsverkets gällande. Miljörapporten ska lämnas in via SMP senast den 31 mars varje år. delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9 och 2009:11).
Sportcitat fotboll

alfred stern jr
trosa marin
sympatisor
abt 94 abt 06
försäkrin gskassa
onkologi karolinska sjukhuset

Tillståndspliktig verksamhet, miljörapport - Startsida

3 enligt bilagan till  Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om miljörapport med bilagor. Organisation: Miljö- och hälsoskyddsnämnden; Mötesdatum: 28  miljörapporteringsportal, SMP, som är Naturvårdsverkets webbplats för Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) står det  9. Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14 och SNFS1994:2 ______ 14. 10.

SOU 2003:124 En effektivare miljöprövning

Naturvårdsverket - Miljörapportering Naturvårdsverkets föreskrifter . om ändring i för eskrifterna .

Illustrationer: Tobias Flygar Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9); beslutade den 18 december 2008 Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken, 31 § och 47 a § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket följande.